กิจกรรมวาดภาพบนผ้า

Facebooktwittergoogle_plusmail

..โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ได้จัด “กิจกรรมวาดภาพบนผ้า” ภายใต้โครงการอาชีพที่ฉันรัก ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริเวณสนามหน้าโรงเรียนฯ โดยกิจกรรมวาดภาพบนผ้า ช่วยกระตุ้นพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของนักเรียน และช่วยเสริมประสบการณ์เรื่องอาชีพพ่อค้า-แม่ค้า  นอกจากนี้ นักเรียนยังได้เรียนรู้กิจกรรมผ่านการเล่นเป็นกลุ่มอย่างสนุกสนานด้วย