บัณฑิตใหม่

Facebooktwittergoogle_plusmail

บัณฑิตรายล่าสุด.. มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ร่วมยินดีกับนางสาวลัคนา สมาชิกวัย 25 ปี ของเรา ซึ่งได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ความสุขและความภาคภูมิใจของบัณฑิตใหม่ เป็นความชื่นชมยินดีและความภาคภูมิใจของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ขอบพระคุณพระและขอพระพรสำหรับลัคนา โดยเฉพาะอนาคตที่เธอจะสร้างสรรค์ต่อไป