กิจกรรมวันครู

Facebooktwittergoogle_plusmail

“เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ” โอกาสวันครูแห่งชาติปี 2558 นี้ เมื่อบรรดาคุณครูของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา เดินทางกลับมาจากการพักผ่อนร่วมกัน เด็กๆ ได้ร่วมกันแสดงความรักความกตัญญูรู้คุณต่อท่านเหล่านี้ ด้วยการขับร้องบทเพลงพระคุณที่สาม และมอบพวงมาลัยโดยมีน้องแพรเป็นตัวแทนกล่าวความรู้สึกในโอกาสวันครู ขอพระอวยพรคุณครูทุกท่านเป็นพิเศษครับ/ค่ะ