Facebooktwittergoogle_plusmail

..คุณวาเน็สซ่า ลอว์เล็ส ชาวออสเตรเลีย ซึ่งติดตามสามีมาอยู่เมืองไทย อาสามาช่วยดูแลน้อง ๆ ที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ตั้งแต่ต้นปีนี้ โดยนอกจากจะสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กรุ่นอนุบาลในช่วงปลายภาคเรียนที่สองของปีการศึกษาที่ผ่านมาแล้ว ยังช่วยฝึกทักษะให้กับเด็กวัยเรียนในช่วงปิดภาคเรียน อีกทั้งยินดีจะสอนน้อง ๆ ในช่วงต่อ ๆ ไปด้วย ขอพระอวยพรครูวาเน็สซ่า การศึกษา และครอบครัวของเธอเป็นพิเศษ.. แล้วพบกันใหม่ครับ/ค่ะ