กิจกรรม “อาเซียนร่วมใจ”

Facebooktwittergoogle_plusmail

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาได้จัดกิจกรรม “อาเซียนร่วมใจ” ขึ้นในวันพุธ ที่ 14 มกราคม 5258 เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน การทักทาย ดอกไม้และสัตว์ประจำชาติ 10 ประเทศอาเซียน โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 3 กลุ่ม 1.ทายชื่อประเทศ 2.ทักทายสวัสดีอาเซียน 3.สานสัมพันธ์สมาชิกอาเซียน เด็กๆสนุกสนานตื่นเต้นกับกิจกรรมที่หลากหลายและแทรกด้วยความรู้เข้ากับกิจกรรม