กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที้่ไทยธานี

Facebooktwittergoogle_plusmail

..ผู้บริหารและบุคลากรของไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ จากมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ไปทัศนศึกษาและร่วมกิจกรรมต่างๆ ในวันเด็กแห่งชาติ 2558 อีกทั้งยังได้เลี้ยงอาหารว่างให้กับเด็กๆ ด้วย เมื่อกลับมาถึงบ้าน ได้มีการสังสรรค์ในมื้อเย็น ซึ่งคุณรสริน กิติเกียรติศักดิ์ ได้ร่วมสนับสนุนค่าอาหารในโอกาสครบรอบวันเกิดด้วย ขอบพระคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างสูง และขอร่วมยินดี “สุขสันต์วันเกิดแด่คุณโรส” ครับ/ค่ะ