Facebooktwittergoogle_plusmail

..บรรดาครอบครัวนักเรียนห้อง 1/2 โรงเรียนอนุบาลแสงโสม กรุงเทพฯ นำโดยคุณศศินันท์ ดวงจันทร์วิไล สำหรับการส่งคณะผู้แทนมาเยี่ยมเด็กกำพร้าวัยทารก และการบริจาคสิ่งของจำเป็นหลากหลายชนิด รวมถึงข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้เด็กอ่อน ยารักษาโรค เวชภัณฑ์ เสื้อผ้า และทุนสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ขอบพระคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้อง และขอน้ำใจดีของท่านได้รับการตอบแทนร้อยเท่าทวีคูณครับ/ค่ะ