Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสาวชะไมพร รัตนศรีบัวแดง และครอบครัว สำหรับการเดินทางเข้าเยี่ยมมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การทักทายน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยต่าง ๆ และการบริจาคขนมหลากหลายชนิดให้เด็ก ๆ