Facebooktwittergoogle_plusmail

..คณะของคุณนีน่า โอเลเยอร์ สำหรับการเข้ามาทำความรู้จักกับบ้านเด็กกำพร้า พัทยา เยี่ยมสมาชิกในห้องเด็กอ่อน ตลอดจนนำขนมและนมกล่องพร้อมดื่มมาฝากเด็กๆ ของเรา