Facebooktwittergoogle_plusmail

..คุณกาญจนา ทองถม และคณะ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ด้วยการเยี่ยมน้อง ๆ วัยทารก การแบ่งปันขนมให้กับเด็กรุ่นโต และการบริจาคทุนสนับสนุนการดำเนินงานของเรา