Facebooktwittergoogle_plusmail

..คุณอุรัชชิยา เกษทองมา และเพื่อนๆ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ด้วยการบริจาคสิ่งของและการเยี่ยมน้อง ๆ วัยทารก