Facebooktwittergoogle_plusmail

..คณะของนางมนัญญา และนางสาวษณอนงค์ สุขทัศน์ นางสาวนฤภร และเด็กหญิงพิชยา กิจฉลอง นายจีรวัฒน์ ใยยินดี และนายภูติณัฐ สุภาพร ซึ่งต่างมีวันเกิดในเดือนเมษายน สำหรับการทำบุญร่วมกันที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการบริจาคสิ่งของและปัจจัยสนับสนุนการศึกษาของน้อง ๆ เด็กกำพร้า สุขสันต์วันเกิดแด่ทุกท่านครับ/ค่ะ