Facebooktwittergoogle_plusmail

..พี่ๆ จากโรงเรียนชลบุรีสุขบท และมหาวิทยาลัยธนบุรี พร้อมด้วยบรรดาผู้ปกครอง นำโดยนายฐณะวัตน์ เกษศิริเรืองรอง สำหรับการแบ่งเวลาช่วงวันหยุดจักรี เข้ามามอบความรักความอบอุ่นให้กับน้องๆ วัยทารก ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคหลายรายการเป็นประโยชน์เพื่อการดูแลเด็กๆ ของเรา