Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสาวปวิชญา ตะนุรักษ์ และเพื่อนๆ สำหรับการหวนมาเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้าของเราอีกครั้ง โดยเฉพาะการทักทายและแบ่งปันอ้อมกอดอุ่น ๆ ให้กับน้อง ๆ วัยทารก ตลอดจนนำยารักษาโรคมาสนับสนุนการดูแลเด็ก ๆ