Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางภรพร พรหมมาดวง และเพื่อนๆ จากดอนหัวฬ่อ ชลบุรี สำหรับการทำบุญร่วมกันที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ด้วยการเยี่ยมสมาชิกวัยใสในห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็น ซึ่งนำความสุขมาสู่น้อง ๆ รุ่นตั้งแต่ก่อนวัยเรียนขึ้นไป