Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางภัทรสิริย์ จิระมงคลศิริ จากบางพลี สมุทรปราการ สำหรับการนำสมาชิกครอบครัวเข้ามาทำความรู้จักกับบ้านเด็กกำพร้า พัทยา การอุ้มน้อง ๆ วัยทารก ตลอดจนการบริจาคสิ่งของที่จำเป็น รวมถึงทุนการศึกษา ซึ่งนายณัฎฐ์ พัชรภิญโญพงศ์ สมทบเพื่อสนับสนุนการเรียนของเด็ก ๆ