Facebooktwittergoogle_plusmail

..สมาชิกกลุ่ม Cha-lor และ Overnight พร้อมผู้ติดตาม โดยการนำของนางสาวพัชรินทร์ เข็มมุข จากเมืองชลบุรี สำหรับการมาเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยาเป็นครั้งแรก การทำความรู้จักกับน้องๆ หลายช่วงวัย ตลอดจนการนำสิ่งของจำนวนมากมาสนับสนุนการดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ