Facebooktwittergoogle_plusmail

..คณะของนายพิพัฒน์ คงเจริญตระกูล สำหรับการเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา และการบริจาคสิ่งของจำเป็นในการดูแลเด็กกำพร้าวัยต่าง ๆ