Facebooktwittergoogle_plusmail

..คุณพีรพจน์ วรธรรมพิทักษ์ และคณะ สำหรับอ้อมกอด รอยยิ้ม กำลังใจ และสิ่งของบริจาคที่แบ่งปันให้กับเด็ก ๆ ที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษในโอกาสทำบุญ ขอให้มีความสุข ครอบครัวอบอุ่น และแบ่งปันความดีต่อๆ ไปนะครับ/คะ