Facebooktwittergoogle_plusmail

..เรือโทไชยศ วิพุธานุพงษ์ และครอบครัวจากกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา การอุ้มน้อง ๆ วัยทารก และการบริจาคปัจจัยสนับสนุนการศึกษาของเด็กวัยเรียน โดยได้ถือโอกาสเยี่ยมคารวะคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ซึ่งไม่ได้พบกันมาหลายปีด้วย