Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสาว หนูพิศ ชัยสนอง และครอบครัว สำหรับการเยี่ยมห้องเด็กอ่อนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การบริจาคปัจจัยสนับสนุนการศึกษาของน้อง ๆ วัยเรียน ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับบรรดาสมาชิกในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา..