Facebooktwittergoogle_plusmail

..คุณสัมพันธ์ จารุรัตนานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ) คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ สำหรับการแบ่งปันความสุขกับเด็กๆ ในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตามโครงการ “หกสิบพรรษา มหาราชกุมารี สทบ.ร่วมใจทำความดี ถวายพระองค์” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมายุครบ ๖o พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยคุณสมเกียรติ โพธิวีระยุทธ ได้เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ เข้ารับทุนบริจาคค่าอาหารกลางวันจำนวนหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาท ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ขอบคุณคุณปอ สำหรับการประสานกิจกรรมในครั้งนี้ครับ/ค่ะ