Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสาวปิยพร ชมศิริและนางสาวลำภู จอมประโคน สำหรับการชวนกันเข้ามาทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ผ่านทางการเยี่ยมน้องๆ วัยทารก ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงและบริการอาหารมื้อเย็นให้กับเด็กรุ่นโต..