Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสาวนิสา แสนหาญ และครอบครัว สำหรับการกลับมาเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยาอีกครั้ง ตลอดจนการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและทุนการศึกษาของเด็กวัยเรียน