Facebooktwittergoogle_plusmail

..คณะครูโรงเรียนทอสี กรุงเทพฯ นำโดยอาจารย์วิศนี เครือวนิชกรกุล สำหรับการเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก การแบ่งปันช่วงเวลาดีๆ กับน้องๆ หลายวัย อ้อมกอดอุ่นๆ สำหรับเด็กวัยทารก การเล่านิทานภาษาอังกฤษและกิจกรรมนันทนาการร่วมกับเด็กรุ่นโต ตลอดจนการบริจาคเสื้อเชิ้ต น้ำมันพืช นมกล่องพร้อมดื่ม ถุงขยะดำ รวมถึงทุนการศึกษาเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กวัยเรียนของเรา