Facebooktwittergoogle_plusmail

..ครอบครัวพงษ์วารินทร์ พร้อมด้วยนายธนวัฒน์ เบ้าเรือง ชาวเชียงใหม่ สำหรับการหวนมาเยี่ยมเด็กกำพร้าวัยทารกในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการนำเครื่องปรุงอาหาร ข้าวสาร แป้งทาตัวและผ้าอ้อมสำเร็จรูปมาสนับสนุนการดูแลความเป็นอยู่ของน้องๆ