Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสาวพิทยารัตน์ ศิริโพธิ์สพ และครอบครัว สำหรับการมาเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก และการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน