Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสาวเสาวลักษณ์ วรรตคุ สำหรับการหวนมาเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อีกครั้งในรอบเกือบสองเดือน ตลอดจนนำขนม นมกล่องพร้อมดื่ม นมผงและผ้าอ้อมสำเร็จรูป มาสนับสนุนการดูแลน้องๆ หลายวัยในบ้าน