Facebooktwittergoogle_plusmail

..นายชานนท์และนางมณีวรรณ ภูการุณย์ สำหรับการเป็นตัวแทนส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และทุนการศึกษาเพื่อเด็กวัยเรียน ซึ่งเพื่อนๆ บริษัท แอลเอ็น ศรีไทย คอม จำกัด ร่วมกันสนับสนุนการดูแลเด็กๆ ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ขอขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ