มิสซาโอกาสครบรอบ 1 ปี การจากไปของท่านบารอน คารินี่

Facebooktwittergoogle_plusmail

มิสซาโอกาสครบรอบปีการจากไปของท่านบารอน.. ด้วยความกตัญญูรู้คุณต่อท่านบารอน ริคคาร์โด คารินี่ ผู้ก่อตั้งองค์กรพัทยาออฟาเนจทรัสต์ (ไทยชิลเดร้นส์ทรัสต์ ในปัจจุบัน) บรรดาเด็ก ๆ และผู้แทนองค์กรการกุศลต่าง ๆ ในพัทยา ได้แก่มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ศูนย์ธารชีวิต สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา รวมตัวกันที่โบสถ์เซนต์นิโคลัส พัทยา เพื่อร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศให้กับท่านบารอน ซึ่งจากเราไปในวัย 83 ปี หลังจากได้ช่วยเหลือเด็ก ๆ และคนพิการในประเทศไทยเป็นมาเป็นเวลากว่า 30 ปี และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ในฐานะผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่สังคมไทย ขอพระประทานชีวิตนิรันดรเป็นรางวัลตอบแทนคุณงามความดีของท่านเทอญ