ความชื่นชมยินดีโอกาสครูหนูรับปริญญาโท

Facebooktwittergoogle_plusmail

ขอแสดงความยินดีกับนางอังคณา กำเหนิดโทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ได้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโทและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 โดยครูหนูเป็นหนึ่งในบัณฑิต11,478 ท่าน ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในโอกาสนี้ ขอพระอวยพรให้เกียรติและความสำเร็จอันสูงส่งเป็นแรงบันดาลใจให้ครูหนูของเรา ก้าวหน้าในชีวิตยิ่ง ๆ ขึ้นไป เป็นที่รักของคนรอบข้าง ตลอดจนมีสุขภาพดีและครอบครัวอบอุ่นเสมอครับ/ค่ะ