ปลูกผักคะน้า

Facebooktwittergoogle_plusmail

นอกเหนือจากการดูแลผักไฮโดรโพนิกส์ น้อง ๆ วัยใสในความดูแลของครูติ๋ว ร่วมกันปลูกผักเพิ่มเติมในช่วงปิดภาคเรียนนี้ โดยได้ลงแปลงดินเพื่อปลูกผักคะน้าที่เพาะกล้าไว้เมื่อเดือนที่แล้ว สวนครัวของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา จึงมีสมาชิกในบ้านผลัดกันเข้า-ออกเพื่อรดน้ำและถอนหญ้าในแปลงอย่างสม่ำเสมอ จนกว่าจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า