เก็บต้นทานตะวันอ่อน

Facebooktwittergoogle_plusmail

ต้นทานตะวันอ่อน..   เด็ก ๆ ในกลุ่มคุณครูกุ้งทดลองปลูกทานตะวันงอก ซึ่งมีโปรตีน วิตามิน และคุณประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย หลังจากได้เพาะเมล็ดในลังกระดาษ และผลัดกันรดน้ำทุกวัน ก็ถึงวันเก็บผลผลิตอย่างพิถีพิถัน ซึ่งน้อง ๆ ได้ช่วยกันนำต้นทานตะวันอ่อนบรรจุถุง และนำไปจำหน่ายให้กับเจ้าหน้าที่ภายในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นการส่งเสริมสุขภาพดีของกันและกัน