ปลูกเสาวรส

Facebooktwittergoogle_plusmail

..เด็กๆ ระดับประถมศึกษา ในความดูแลของครูกุ้ง เรียนรู้วิธีการปลูกเสาวรสในสวนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เริ่มฝึกความรับผิดชอบด้วยการดูแลรดน้ำถอนหญ้าอย่างต่อเนื่อง และเฝ้ารอจนถึงวันที่ต้นเสาวรสจะมีผลออกมาให้ได้เห็นผลงานของเด็ก ๆ