พิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย

Facebooktwittergoogle_plusmail

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปฐมวัย ประจำปี 2557 และส่งเสริมให้นักเรียนรักสถาบัน คณะครูและเพื่อนๆส่งเสริมให้ผู้ปกครองตระหนักและเห็นความสำคัญของการศึกษา พร้อมที่จะสนับสนุนให้การศึกษาแก่บุตรหลานในระดับสูงขึ้น ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและครอบครัวตลอดจนชุมชนที่อยู่รอบข้าง โดยมีบาทหลวง ดร. วีระ ผังรักษ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธี มีนักเรียนชั้นอนุบาลที่สำเร็จการ จำนวน 8 คน ได้แก่ น้องแป้ง วัชราภรณ์ ต้องดี น้องสปาย ปุณยวัจน์ รัตนกร น้องเวฟ นภัทร กะออน น้องโน้ต กวินภพ ดีซ้อน น้องโน้ต อานนท์ สุดสมัย น้องเบนซ์ สุชานันท์ ปานนาค น้องเน็ต ณัฐวัฒน์ นาคทอง และน้องมีโอ สรยุทธ จันทร์สอน ขอให้มีสุขภาพดี ครอบครัวอบอุ่น และก้าวหน้าในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นไปครับ/ค่ะ