กิจกรรมเวียนวันมาฆบูชาปี 2558

Facebooktwittergoogle_plusmail

ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา มาฆบูชา ปี 2558 ซึ่งตรงกับวันที่ 4 มีนาคม สมาชิกจากบ้านเด็กกำพร้า พัทยา โดยเฉพาะน้อง ๆ วัยเรียนในกลุ่มครูกุ้ง ครูพร และครูติ๋ว พร้อมผู้ดูแล รวม 30 คน ได้ไปร่วมพิธีกรรม ฟังเทศน์ เวียนเทียน และปิดทองในบรรยากาศอิ่มบุญ ที่วัดบางละมุง