Facebooktwittergoogle_plusmail

..คุณปีเตอร์ สำหรับการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับน้อง ๆ ในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ซึ่งรวมถึงเด็กหอพักโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. หวังว่าเราจะมีโอกาสแสดงความขอบคุณต่อคุณปีเตอร์ในอนาคตอันใกล้ครับ/ค่ะ..