Facebooktwittergoogle_plusmail

..คณะของมิสเตอร์ฮิโรโนบุ คาวากุชิ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมห้องเด็กอ่อน และการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ..