Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสาวอัสมา แวโน๊ะ และเพื่อน ๆ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การเยี่ยมห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคสนับสนุนการดูแลน้อง ๆ..