Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสาวเสาวรส รัตนโฉมศรี และครอบครัว สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การทักทายน้อง ๆ ในเด็กอ่อน ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับเด็กตั้งแต่สองขวบขึ้นไป รวมถึงเด็กหอพักโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา..