วันเด็กปี 2561

Facebooktwittergoogle_plusmail

“รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”.. โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 12 ม.ค. เพื่อส่งความสุขให้กับเด็กนักเรียน รวมถึงน้อง ๆ เด็กกำพร้ารุ่นเตาะแตะและอนุบาลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา  ณ ลานด้านหน้าอาคารเรียน โดยแบ่งเด็กเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มสีส้มและกลุ่มสีฟ้า มีการเดินพาเหรดรอบมูลนิธิฯ ต่อด้วยพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยบาทหลวงวีระ ผังรักษ์ ผู้จัดการโรงเรียนฯ ต่อด้วยแข่งขันเกมการละเล่นต่าง ๆ ได้แก่ เกมส่งไข่ วิ่งผลัดรูปทรง กดน้ำหรรษา ต่อลูกเต๋า จับบอล กินวิบาก และส่งบอลด้วยเท้า.. นำความสนุกสนานและความสุขมาสู่เด็ก ๆ และผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน..