Facebooktwittergoogle_plusmail

..คุณอรวรรณ จวนพิมาย และเพื่อน ๆ สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การทักทายน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคหลากหลายประเภทให้เป็นประโยชน์ต่อการดูแลเด็ก ๆ ทุกกลุ่มวัย.. ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดี และความสุขสมปรารถนาตลอดปีใหม่ 2561 ครับ/ค่ะ..