Facebooktwittergoogle_plusmail

..คุณอริสา สิริพิพัฒน์ คุณสุวนันท์ ชัยสันติตระกูล และคุณธนาธิศ สเตฟเฟนส์ สำหรับการเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การทักทายน้อง ๆ เด็กกำพร้าในห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการบริจาคขนมและเสื้อผ้าให้เป็นประโยชน์ต่อการดูแลเด็ก ๆ กลุ่มวัยต่าง ๆ.. ขอให้ทุกท่านประสบความสุขและความเจริญก้าวหน้าตลอดปีใหม่ 2561 ครับ/ค่ะ..