Facebooktwittergoogle_plusmail

..บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับการสนับสนุนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ด้วยการบริจาคชุดเครื่องเขียนและอุปกรณ์การศึกษา เพื่อน้อง ๆ วัยเรียนในความดูแลของเรา.. ฝากขอบพระคุณผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทฯ และขอให้ทุกท่านประสบความเจริญก้าวหน้า มีสุขภาพดี และสมปรารถนาตลอดปีใหม่ 2561 ครับ/ค่ะ..