Facebooktwittergoogle_plusmail

..คุณเพ็ญประกาย เทียงโงก และคณะเพื่อนร่วมงานในกลุ่มบริษัท เอ.ไอ.เอ. จำกัด สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมน้อง ๆ เด็กกำพร้าในห้องเด็กอ่อน และการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้หลากหลายรายการ.. ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลจงมีแด่ทุกท่านและครอบครัว ตลอดปีใหม่ 2561 ครับ/ค่ะ..