Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางดรุณี ยุทธนาวา พร้อมครอบครัว สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ในวันขึ้นปีใหม่ ด้วยการบริจาคขนมและนมกล่องพร้อมดื่มให้กับน้อง ๆ ในความดูแลของเรา.. ขอความสุขความเจริญก้าวหน้า และสุขภาพดี จงเป็นของทุกท่านตลอดปีใหม่ 2561 ครับ/ค่ะ..