Facebooktwittergoogle_plusmail

..นายนันทวัฒน์ อรรถรัตนศักดิ์ และครอบครัว สำหรับการทำบุญในวันปีใหม่ 2561 ด้วยการเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ตลอดจนการบริจาคขนม ตุ๊กตา และทุนสนับสนุนการศึกษาเด็กกำพร้าวัยเรียน.. ขอความสุข ความเจริญก้าวหน้า และสุขภาพที่ดีเลิศ เป็นของทุกท่านตลอดปี 2561 ครับ/ค่ะ..