ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

Facebooktwittergoogle_plusmail

สมาชิกในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โดยเฉพาะน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่รุ่นอนุบาลขึ้นไป ร่วมกิจกรรมส่งท้ายปี 2560 ต้อนรับปี 2561 ซึ่งมีทั้งภาพยนตร์กลางแปลง อาหารเย็นมื้อพิเศษ คาราโอเกะ การมอบของขวัญ และการขอพรจากคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ เพื่อสุขภาพดีและความก้าวหน้าของทุกคน เมื่อก้าวเข้าสู่ปีใหม่..  ขอบพระคุณพระ ที่คุ้มครองและอวยพรเราทุกวัน และบรรดาผู้มีอุปการคุณ ที่สนับสนุนบ้านของเราเสมอมา ขอความสุขความเจริญก้าวหน้าเป็นของทุกท่านตลอดปีใหม่ครับ/ค่ะ..