แด่ผู้ใหญ่ของเรา

Facebooktwittergoogle_plusmail

โอกาสเทศกาลคริสต์มาส 2017 และปีใหม่ 2018 เด็ก ๆ และเจ้าหน้าที่ในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ร่วมกันส่งความสุขให้บรรดาผู้ใหญ่ ด้วยการขับร้องเพลงแห่งเทศกาลฯ มอบของขวัญ และรับฟังโอวาทจากคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ ซึ่งเน้นย้ำให้แต่ละคนปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรักต่อผู้อื่น.. โดยในปีนี้ คุณรัชฎา ชมจินดา นำคณะจากมูลนิธิเอช.เอช.เอ็น. เพื่อเด็กไทย มาร่วมกิจกรรมด้วย  หลังจากนั้น ตัวแทนผู้ใหญ่และเด็ก ๆ นำโดยคุณสุวรรณา เชี่ยวนาวิน ยังได้เยี่ยม ขับร้องเพลงอวยพร และมอบของขวัญให้กับสมาชิกที่ป่วยอยู่ด้วย..