ยินดีกับมิ้งค์

Facebooktwittergoogle_plusmail

โอกาสที่น้องมิ้งค์ ประภัสสร สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยไอพียู ประเทศนิวซีแลนด์ ผู้แทนของบ้านเด็กกำพร้า พัทยา คือ คุณสุวรรณา เชี่ยวนาวิน และซิสเตอร์สุพัตรา นนทสุวรรณ์ ได้เดินทางไปร่วมพิธีรับปริญญาบัตรที่ศูนย์การประชุมเมืองพาลเมอร์สตัน นอร์ธ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560 และเมื่อกลับมาถึงพัทยา คุณพ่อวีระ ผังรักษ์ ผู้อำนวยการและสมาชิกในบ้าน มีความภาคภูมิใจในตัวมิ้งค์และความพากเพียรจนจบการศึกษาภายใน 3 ปี ตลอดจนได้ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จอีกขั้นหนึ่ง และขอพระอวยพรให้ประสบความสำเร็จในชีวิต คงความร่าเริงและความดีงามไว้ต่อไป ตลอดจนเป็นที่รักของคนรอบข้างเสมอ